• از فرد متهم به اسیدپاشی تصویرنگاری شد
    فرمانده ناجا درباره انتشار عکسی از متهم احتمالی اسیدپاشی، تصریح کرد: با مشخصاتی که قربانیان و یا آنهایی که در معرض تهدید قرار گرفته بودند، از متهم عکسی ترسیم و تصویرنگاری کرده ایم و آن را بررسی می کنیم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب