• مثلث داعش-ترکیه-اروپا / دروازه بهشتی تروریستها
    تروریستهای اروپایی با پرداخت مبلغ ناچیزی حدود ۳۰ دلار به قاچاقچیان می توانند به هنگام روز از مرز عبور کنند و این امر به موضوعی عادی در این منطقه تبدیل شده است. تلاش های مقامات ترکیه برای جلوگیری از عبور افراد از مرز تاکنون با شکست مواجه شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب