• اسیدپاشی های اخیر به مجلس هم رسید
    مجلس، دولت و قوه قضائیه؛ همه می خواهند مجازات اسیدپاشی تشدید شود. اما این طور که پیداست این نمایندگان مجلس هستند که برای سریع تر به نتیجه رسیدن این موضوع، عجله دارند. این از خبری که دیروز و از زبان یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام شده، پیداست.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب