• تجاوز وحشیانه به دختری 8 ساله
    این مجرم سه روز پس از ارتکاب جرم، دستگیر شد و پس از طی مراحل قانونی در شعبه چهارم دادگاه کیفری استان فارس مورد محاکمه قرار گرفت.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب