• آنها که دوست دارند مجرد زندگی کنند!
  واقعیت خانواده امروز ایرانی و آمارهای مربوط به ویژگی های متفاوت عارض شده بر این نهاد مهم اجتماعی نشان از نامطلوب بودن ماهیت روابط انسانی در این نهاد دارد. مسائل مربوط به ازهم گسیختگی روابط عاطفی- انسانی در خانواده امروز ایرانی تا بدان جا گسترش یافته که به وضوح می توان سخن از وجود نوعی «بحران» در روابط عاطفی انسان امروز ایرانی و به طریق اولی جوان ایرانی گفت.  
 • بیماری های رایج در میان مجردها
  غذا خوردن مجردها هم برای خودش داستانی دارد.
 • واکنش به طرح هیات علمی نشدن مجردها
  معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در واکنش به طرح ممنوعیت مجردها برای عضویت در هیات علمی دانشگاه ها، گفت: این طرح راهکار تشویق جوانان برای ازدواج نیست.
 • همخانگی مجردهای غریبه در زندگی سفید
  پل های هوایی و دیوارهای شهر می توانند وسیله اطلاع رسانی درباره نیاز به همخانه و تقسیم وجه اجاره یک خانه باشد، گاهی هم فضای مجازی محل مناسبی برای انتشار این آگهی هاست. آگهی هایی که بعضی پر از شرط و شروط و اما و اگر هستند و بعضی دیگر شرایط ساده تری دارند.
 • آبروریزی مجردهای ایرانی در آنتالیا!
  اطلاعات رسیده به خبرنگار ما حاکی از آبروریزی ایرانیان مجرد در آنتالیای ترکیه دارد!

مطالب پیشنهادی

 • مطالب جدید
 • مطالب محبوب