• آنها که دوست دارند مجرد زندگی کنند!
    واقعیت خانواده امروز ایرانی و آمارهای مربوط به ویژگی های متفاوت عارض شده بر این نهاد مهم اجتماعی نشان از نامطلوب بودن ماهیت روابط انسانی در این نهاد دارد. مسائل مربوط به ازهم گسیختگی روابط عاطفی- انسانی در خانواده امروز ایرانی تا بدان جا گسترش یافته که به وضوح می توان سخن از وجود نوعی «بحران» در روابط عاطفی انسان امروز ایرانی و به طریق اولی جوان ایرانی گفت.  
  • چرا مرضیه برومند هنوز ازدواج نکرده است؟
    با مرضیه برومند هم صحبت شدیم تا او با استفاده از سال ها تجربه برایمان بگوید چگونه می شود موفق بود و زندگی را راحت تر سپری کرد.......
  • دلایل مجرد ماندن تان را می دانید؟
    اگر تا به حال ازدواج نکرده اید و دل تان می خواهد همسر مناسب تان را پیدا کنید، بهتر است اول از همه بدانید که کجای طرز فکر یا رفتارتان مشکل داشته تا بتوانید این مشکلات را برطرف کنید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب