• دستور فوری رئیس جمهور برای کمک به مردم و مجروحان فلسطین
    رئیس جمهور به وزیران امور خارجه و بهداشت و درمان آموزش پزشکی دستور داد برای ارسال فوری محموله های داروئی و تجهیزات پزشکی و کمک های اولیه غذائی و بهداشتی به فلسطین جهت مداوای مجروحان حملات اخیر رژیم صهیونیستی به غزه اقدام کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب