• شهاب حسینی تکذیب کرد
    شهاب حسینی نسبت به اعلام نامش در فهرست مجریان نوروزی واکنش نشان داد و گفت که تحت هیچ شرایطی دیگر به عرصه اجرا برنمی گردد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب