• با موجودات کاغذی آشنا شوید
    برخی که ذات هنرمندی دارند، می توانند با استفاده از خرد و تکه تکه کردن روزنامه ها و کتاب های قدیم تر موجودات تازه ای بسازند.  
  • درست کردن جاشمعی با خمیر مجسمه سازی
    شما می توانید براحتی و در منزل با خمیر مجسمه سازی، یک جاشمعی زیبا درست کنید. این خمیر را می توانید از فروشگاه ها خریداری کنید.
  • هنرمندی که سرایدار ساختمان است!!
    هنرمند قصه ما یک مردی است که لابلای شغل سرایداری با آزمون و خطاهای بسیار توانسته است هنرمجسمه سازی را فرا بگیرد. علیخان عبداللهی مردی میان سال از قوم هزاره افغانستان است که حالا بعد از سالها سرایداری گالری آثار خود را افتتاح کرده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب