• طرح استیضاح وزیر کشور تقدیم مجلس شد
    رئیس مجمع نمایندگان استان فارس گفت: اگر هیئت دولت با گزینه های پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری این استان موافقت کند، طرح استیضاح وزیر کشور و استعفای نمایندگان استان فارس را اجرایی خواهیم کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب