• چراغ سبز وزارت ارشاد به رپ ها
    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده است به موسیقی های رپ مجوز نمی دهد، اما اخیراً مجوز آلبومی صادر و به بازار عرضه شده که وزارت ارشاد می گوید از نوع پاپ است، ولی خواننده هایش می گویند موسیقی آن ها رپ است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب