• گپی با مجید مظفری و دخترش نیکی
    از وقتی که مادرم ما رو تنها گذاشت و رفت، پدرم هم برام پدر بود، هم مادر. به خاطر همه چیز از پدرم ممنونم که دنیا با بودنش برام جای امن تریه.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب