• رسوایی جنسی اینبار به مجلس رسید
    پرونده رسوایی جدید سوء استفاده جنسی از کودکان در لندن این بار دامن نمایندگان مجلس و مقامات عالی رتبه سیاسی انگلیس را گرفت. این پرونده فساد مربوط به دهه هشتاد و نود است. اتهامات مطرح شده همچنان مبهم است اما دولت وعده داده در این باره شفاف سازی کند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب