• پاسخ تند حافظ ناظری
    آیا اثری که دست کم از لحاظ آهنگسازی، با بسیاری از آثار شنیده شده این سال ها متفاوت بوده و مورد علاقه آهنگسازان بزرگ دنیا مانند جان ویلیامز و جان آدامز قرار گرفته، در نگاه حضرتعالی حتی یک نکته مثبت هم برای اشاره کردن نداشته است؟!

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب