• تنها خارجی پرسپولیس در فصل بعد کیست؟
    در حالی که نیلسون فصلی موفق و خوب را پشت  سر گذاشت و تنها یک اشتباه در بازی برگشت با راه آهن داشت، برخی در غیاب دایی شیطنت کرده و از قول او به مدیر برنامه های این بازیکن گفتند نیلسون جایی در تفکرات دایی ندارد!

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب