• در این محله تهران کودکان عروس می شوند
    به همراه «عاطفه» مددکار «جمعیت امام علی (ع)» در کوچه های غمزده و هیچستان، به دنبال صحبت با دخترکانی که بنا به رسم و رسومی ناخواسته، تن به ازدواج می دهند و ره صد ساله را یک شبه طی می کنند، می رویم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب