• برای ازدواج هم می‌توان بودجه فرهنگی در نظر گرفت.
    محمدباقر نوبخت: ازدواجم دانشجویی بود/ برای ازدواج هم می توان بودجه فرهنگی در نظر گرفت. سخنگوی دولت با بیان اینکه ازدواج من نیز ازدواجی دانشجویی بود، گفت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر مباحث فرهنگی، در خصوص بحث ازدواج هم می توان بودجه فرهنگی در نظر گرفت.  

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب