• پاکسازی "اروندرود" از کشتی‌های مغروق دوران جنگ
      رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با ارایه پیشنهاد " تشکیل کمیته دائم همکاری های زیست محیطی میان دو کشور ایران و عراق" تاکید کرد: موضوع گرد و غبار و راه حل های پیش رو برای رفع این بحران به طور ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.      

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب