• کارخانه‌دار افسرده ای که مخترع دینامیت شد!
    داستان زندگی «آلفرد نوبل»، داستان کارخانه داری افسرده است که دینامیت را اختراع می کند اما در نیمه راه متنبه می شود و سرمایه اش را صرف بنیان نهادن مهم ترین جایزه  جهانی در حوزه های ادبیات، اقتصاد ، پزشکی ، فیزیک، شیمی و صلح می کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب