• تحصیل در کانکس‌ در سرمای زیر صفر اردبیل!
    در حالی که سرمای هوا در زمستان شهرستان خلخال در روزهای اخیر به پایین تر از 10 درجه نیز رسیده است هنوز در این شهرستان در تعدادقابل توجهی از مناطق روستایی، دانش اموزان در کانکس ها تحصیل می کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب