• همه مدارس کشور باید یک نوبته شوند
    رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشورگفت: با توجه به اینکه ده درصد از مجموع ۱۰۵ هزار مدرسه درکل کشور دو نوبته هستند، عدالت آموزشی حکم می کند نسبت به یک نوبته شدن مدارس اهتمام بیشتری شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب