• اتوبوسی که با مدفوع انسان کار می کند + عکس
    سوخت این اتوبوس، که با چهل صندلی در سرویس حمل مسافر بین شهرهای بریستول و باث در غرب بریتانیا به کار گرفته شده، منحصرا از گاز بیومتان تامین می شود که با پردازش پسمانده غذایی و فضولات انسان...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب