• مدل «شهر منطقه» برای تامین مسکن
    نويسندگان طرح جامع مسكن در اتاق فكر وزارت راه  وشهرسازي اعلام كردند: اين دوره، براي جلوگيري از اشتباهات 4 دهه گذشته در حوزه تامين مسكن، زمين هاي دولتي با مدل «شهرمنطقه» براي اجراي برنامه هاي حمايتي واگذار مي شود. در اين مدل، شهر اصلي و نقاط سكونتي اطراف به صورت «مجموعه منطقه  شهري» طراحي و شهرك هاي جديد در نزديك ترين فاصله به محدوده اصلي، با تركيب دهك هاي مختلف، توسط بخش خصوصي احداث مي شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب