• مدل منصفانه حداقل دستمزد 94
    بررسی  روند افزایش حقوق در سال های اخیر حاکی از آن است که تعیین نرخ حداقل دستمزد براساس روند تورم سال گذشته نمی تواند معیار مناسبی باشد و مطالعات نشان می دهد تغییر پرداخت ها باید براساس «کار منصفانه» صورت گیرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب