• خودتان چتری هایتان را در خانه کوتاه کنید
     داشتن چتری از مدل های محبوب خانم ها میباشد زیرا صورت را جوانتر و شاد نشان میدهد و موهای سفید جلوی سر را میپوشاند. به این ترتیب خانم ها مجبور نیستند برای پوشاندن موهای سفید جلوی سرشان آنها را هر هفته رنگ کنند.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب