• حرفهای مدلی ایرانی که شبیه ایرانی‌ها نیست!
     کار «فشن» با «اعتماد به نفس» گره خورده و باید به این باور داشته باشید که وقتی در خیابان راه می روید مورد توجه دیگران هستید و از طرف دیگر خودتان به خودتان بگویید که «یک مدل دارای استاندارد بین مردم هستم.»    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب