• مد خطرناک و خانمانه زمستان 2014
    یکی از ترفندهای زیبا و البته خطرناک مد در2014-2013 استفاده از اشکال نوک تیز در طراحی لباس، کفش، ناخن ها و... است. دیگر آن کفش های پاشنه بلند لژ دار از مد افتاده اند و جای آنها کفش هایی با پاشنه های تیز و پنجه های مثلثی شکل آمده است.  

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب