• روحانی: در قبال گردشگران، با اخلاق باشیم
    رئیس جمهور با تبریک هفته میراث فرهنگی، رفتار با گردشگران خارجی و داخلی را مهم و مقدم بر اهمیت خود آثار و اماکن تاریخی دانست و گفت: باید با گردشگران بویژه گردشگران خارجی، با اخلاق، ادب و میهمان نوازی ویژه ایرانی و اسلامی برخورد کنیم...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب