• آمار تکان‌دهنده از مطالبات واقعی بانک‌ها
    آمار وزیر اقتصاد از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در حالی به فاصله کمتر از یک روز به ۸۰ هزار میلیارد تومان اصلاح شد که این اختلاف ۷۰ هزار میلیاردی چندان نمی تواند واقعی بودن رقم اصلاح شده را تایید کند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب