• توصیه پزشکی مدیرعامل همراه اول!
    مدیر عامل همراه اول گفت: به مشترکان تلفن همراه توصیه می شود در اماکنی که قدرت آنتن  دهی تلفن همراه ضعیف است، از برقراری تماس خودداری کنند، زیرا آسیب زایی بیشتری دارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب