• آغاز گفت‌وگوهای شش کشور برای لغو تحریم‌ها
    همه چیز حکایت از آن دارد که مواضع طرفین مذاکره که به تعبیری یکی از پیچیده ترین مذاکرات بین المللی در سال های اخیر محسوب می شود، به یکدیگر نزدیک شده است و اینک نگاه ها به نتیجه مذاکرات در هفته های آتی دوخته شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب