• نجفی: مذاکره با بازرسان آژانس صریح و سازنده بود
    رضا نجفی سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، پس از دو روز مذاکره هیات های ایران و آژانس در تهران گفت:  هیات های ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از دو روز مذاکره به کار خود پایان دادند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب