• دادستان تهران: محمود صادقی خود را به مراجع قضایی معرفی کند
    دادستان تهران با بیان اینکه اقدامات محمود صادقی به مقاومت در قبال مأموران و تحریک افراد برای اجتماع مقابل منزلش اخلال در نظم عمومی و جرم است و بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد گفت: دستور جلب صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه قانونی بوده و کماکان باقیست.
  • جرایم غیرقابل گذشت را بشناسیم
    قصاص همان مجازات اصلی جنایت های عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است. برای مثال اگر کسی مرتکب قتل عمدی شود، مجازات عمل او قصاص است و همان طور که جان دیگری را گرفته، جان خود را نیز از دست خواهد داد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب