• مراسم جالب ازدواج بلوچ ها در دوره قاجار
    بر پایی مراسم ازدواج همواره یکی از با شور و نشاط ترین مراسم اجتماعی در تاریخ ایران بوده؛ چنانچه این امر در دوره ی قاجار نیز با حرارتی خاص و البته آداب و رسومی منحصر به فرد برگزار می شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب