• دختر نوجوان پس از خاکسپاری زنده شد!
    دختر نوجوانی که با ایست قلبی در هندوراس مرده بود، یک روز پس از خاکسپاری زیر خاک گور زنده شد و با شنیدن صدای جیغ و فریادهایش او را با کندن قبر از درون تابوت بیرون آوردند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب