• چگونگی براق کردن کیف و کفش
    برای براق کردن ومواظبت از آنها توصیه می شود کارهای زیررا انجام دهید:الف) استفاده از واکس :ابتدا تمام لکه ها را پاک کنید وبرای این منضور کفش .........

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب