• اصول مراقبت های جراحی زیبایی بینی یا راینوپلاستی
    اگر چه علم استتیک ( Eastetic )یا زیبایی شناسی به طور مشخص در قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است ولی از زمان افلاطون به تعریف مقوله زیبایی پرداخته شده و پاسخ های چون وجود تناسب در موضوع و توانایی ایجاد لذت و احساس مطبوع و آرامش و شادی در مخاطب برای تعریف زیبایی داده شده است .

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب