• راه‌اندازی مراکز جدید به جای مهدکودک 
    توسعه و گسترش برنامه های رشدمحور برای کودکان زیر دبستان بر اساس یک تفکر علمی مبتنی بر فرهنگ ملی و ایرانی از مأموریت های اصلی دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب