• آغاز مرحله جدید صدور کارت هوشمند ملی
    معاون فن آوری و آمار جمعیتی ثبت احوال کشور از آغاز صدور کارت هوشمند ملی خبر داد.
  • تعیین لیست مشمولان مرحله دوم سبد کالا
    به نظر می رسد دولت در مرحله جدید توزیع سبد کالا، دیگر روش اجرا شده در مرحله اول را که در چند نوبت میلیون ها سرپرست خانوار به لیست دریافت کنندگان اضافه شدند را دنبال نخواهد کرد و در دور جدید، برنامه های کاملا جدیدی به مرحله اجرا در خواهد آمد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب