• آخرین وضعیت سفینه حامل موجود زنده
    مجری طرح کلان ملی سفینه حامل موجود زنده با تشریح آخرین وضعیت طرح کلان سفینه حامل موجود زنده، گفت: مرحله طراحی مفهومی این طرح به پایان رسیده است و در مرحله بعدی به طراحی و ساخت سفینه می پردازیم...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب