• منتقد قدیمی هاشمی بر سریر ریاست
    تصویر مرحوم آیت الله مهدوی کنی که با گلایل های سفید و روبانی سیاه در حاشیه، تزیین شده بود، از بالاترین صندلی قرمز رنگ محل قدیم مجلس شورای اسلامی پایین آمد و آیت الله محمد یزدی بر جای آن تکیه زد. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب