• زمینه سازی افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه
    هیئت عمومی «دیوان عدالت اداری» درباره افزایش مدت مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه رای وحدت رویه صادر کرد. برابر تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد.
  • شرایط دریافت کمک هزینه ایام بارداری
    کمک هزینه بارداری از اولین روز شروع استراحت، محاسبه و پرداخت می شود. مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزاندانشان را از شیر خود تغذیه می کنند، شش ماه است که سه ماه آن باید بعد از دوران زایمان باشد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب