• چگونه مردان را جذب خود کنیم
    مردها هنگامي بهتر ارتباط برقرار مي كنند كه بتوانند روي مكالمه خود با شما تمركز كنند. در واقع آنها هنگامي احساس عملكرد بهتري دارند كه از قبل حدود مكالمه را بشناسند و اطلاعات كافي را در دست داشته باشند. به اين ترتيب، احساس مي كنند روي هر مورد رفتاري كنترل كافي دارند.به همين دليل نيازمندند هنگام صحبت و گفت وگو با شما تمركز كافي داشته باشند. آنان دوست دارند

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب