• مردان روحانی دست به دوربین شدند!
    جمع زیادی از خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران، روز چهارشنبه برای مصاحبه با رییس جمهوری و اعضای دولت در حیاط ساختمان هیات دولت حضور یافته بودند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب