• مردم اردن: سرما آری، گاز غصبی اسرائیلی نه
    صدها اردنی با امضای طوماری، ضمن درخواست از دولت این کشور برای توقف روابط با رژیم صهیونیستی از جمله خرید گاز از این رژیم، درباره انعقاد چنین قراردادهایی به دولت امان هشدار دادند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب