• تجمع سه هزارنفری مردم اصفهان در زنده‌رود
    اعتراض مردم اصفهان به خشکی زاینده رود، پنجشنبه بعد از ظهر آنها را پای سی و سه پل کشاند.  از اولین ساعت های عصر، مردم از اصفهان و شهرستان های اطراف برای شرکت در تجمع دور زاینده رود جمع شدند، ٣ هزار نفری می شدند، زن و مرد و کودک، همه جای زاینده رود را پر کرده بودند، دالان های سی و سه پل سراسر جمعیت بود، هر لحظه هم به تعداد جمعیت اضافه می شد. خیلی هایشان در محوطه مرکزی زاینده رود بودند، دور گروهی حلقه زده بودند و با پلاکاردهایی در دست، شعار می دادند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب