• داعش؛ از سرقت اعضای بدن تا مرده خواری
    دانشگاه هاروارد امریکا فاش کرد، گروه تکفیری صهیونیستی داعش ،  پزشکانی را مجبور کرده است تا اعضای زندانیانی را که خود اعدام کرده از بدن آنها خارج کند و بفروشد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب