• مرد آهنی + تصاویر
    وایان سوتاوان پس از ساخت یک وسیله رباتیک لقب مرد آهنین اندونزی را به دست آورده است.
  • ویلای مرد آهنی
    ویلای مرد آهنی توسط یکی از بهترین معماران جهان ساخته شده و در حال حاضر برای فروش گذاشته شده است...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب