• مردان این ۱۰ نوع زن را دوست ندارند
    هیچ مرد و هیچ زن کاملی وجود ندارد. روشن است که تنها یک نوع زن وجود ندارد که برای همه ی مردان مناسب باشد. اگرچه بعضی زنان خودشان را جوری جلوی مردان تصویر می کنند که بیش از اینکه مردان را جذب کنند آنها را فراری می دهند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب