• مرموزترین مرد فوتبال ایران+ عکس
    وی معروف به «الف.الف» است همان امیر اسکندری معروف فوتبال ایران. همان که عده ای او را می پرستند و عده ای او را صاحب کرامت می دانند و برخی نظرات متفاوت درباره اش دارند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب